Regeling modellen diploma's vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-07-2008

Regeling modellen diploma's vmbo

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 2. Model diploma, cijferlijst en certificaat vmbo

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor:

 • a.

  het diploma eindexamen leerwegen vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling;

 • b.

  de cijferlijst eindexamen leerwegen vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 2 en 2a bij deze regeling;

 • c.

  het certificaat vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Model getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg vmbo

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor het getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 4. Model getuigschrift praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor het getuigschrift praktijkonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 5. Model staatsexamen theoretische leerweg vmbo

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor:

 • a.

  het diploma staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 6 bij deze regeling;

 • b.

  de cijferlijst staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 7 bij deze regeling;

 • c.

  de cijferlijst deelstaatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 7a bij deze regeling;

 • d.

  het certificaat staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 6. Bewijs van vrijstelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor het bewijs van vrijstelling theoretische leerweg vmbo en voor de bijbehorende verklaring worden vastgesteld volgens de bijlagen 9 en 10 bij deze regeling.

Artikel 7. Intrekking voorafgaande bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

De Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o.- v.b.o. (regeling van 3 februari 1991, kenmerk: VO/AVV/J-90100178 Uitleg OenW-Regelingen 1991, 5a) wordt ingetrokken.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 en is voor het eerst van toepassing op de vmbo-eind- examens in het schooljaar 2002 - 2003.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma's vmbo.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 2a

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 7a

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 8

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 9

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Bijlage 10

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 2002 12]

Terug naar begin van de pagina