Regeling ammoniak en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-05-2009 Vervallen 31-03-2009 Stcrt. 2009, 82 DP/2009024814 31-03-2009 Stcrt. 2009, 82
08-05-2002 Nieuwe-regeling 21-04-2002 Stcrt. 2002, 82 BWL/2002033858 26-04-2002 Stb. 2002, 207 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2002/93) in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven