Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geldend van 08-04-2005 t/m 19-05-2016

Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2016]

 • 1 Als methoden van onderzoek, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of een sigaret aan de wettelijk gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide voldoet, worden aangewezen de metingen volgens de volgende normen:

  • a. ISO 4387 voor teer;

  • b. ISO 10315 voor nicotine;

  • c. ISO 8454 voor koolmonoxide.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2016]

 • 1 Als methoden van onderzoek, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of een shagje aan de wettelijk gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer of nicotine voldoet, worden aangewezen de metingen volgens de volgende normen:

  • a. NEN/ISO 15592-3 voor teer, gemeten met behulp van een shagje met 750 mg tabak, waarbij, in afwijking van Annex B, tabel B.1, een standaard type papier wordt gebruikt als bedoeld in het derde lid;

  • b. ISO 10315 voor nicotine, gemeten met behulp van een shagje met 750 mg tabak, waarbij een standaard type papier wordt gebruikt als bedoeld in het derde lid.

 • 3 Het type vloeipapier als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, voldoet aan de volgende specificaties:

   

  Eenheid

  Nieuw type papier

  Testmethode

  Kleur

   

  Wit

   

  Markering

   

  Markering cylinder

   

  Papier gewicht

  G/m2

  Gemiddelde

  Gemiddelde tolerantie

  ISO 536

     

  23.0

  +/– 1.0

   

  Dikte (10 maal)

  μm

  350

  +/– 20

  ISO 438

  Vulstof CaCO3

  %

  26.8

  +/– 2.7

  LANA n° 15

  Witheid

  %

  Min. 82

  ISO 2470

  Luchtdoorlaatbaarheid (bij een druk van 1 kPa)

  Cm3/min/cm2

  140

  +/– 7

  ISO 2965

  Drukverloop relatie

   

  Lineair

  ISO2965

  Additieven natrium/kalium-citraat

  %

  1.10

  +/– 0.20

  STG n° 13

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina