Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie

Geldend van 01-06-2002 t/m heden

Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie duurzame energie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie duurzame energie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie en Uitvoeringsregeling BSE-2002 duurzame energie ontvangt elk lid van de Adviescommissie duurzame energie per tender een vergoeding van € 18,91 per door het betrokken lid behandelde aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

N. van Hulst

,

directeur-generaal van Marktordening en Energie

Terug naar begin van de pagina