Subsidieplafond en beleidsvoornemen GMV 2002, HMA Sarajevo

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-04-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieplafond en beleidsvoornemen GMV 2002, HMA Sarajevo

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van Hoofdstuk II, de artikelen 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 18 april 2002 tot en met 31 maart 2003 voor het Projecten Programma voor Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw in Bosnië en Herzegovina het volgende subsidieplafond: EUR 2.500.000,- (Tweeëneenhalf miljoen Euro), waarvan EUR 2.400.000,- (Twee miljoen vierhonderdduizend Euro) voor het Reconstructie Programma en EUR 100.000,- (Eén honderdduizend Euro) voor het overige GMV-Programma.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in bijgevoegde subsidiecriteria.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

R. Bosscher,

Ambassadeur te Sarajevo.
Terug naar begin van de pagina