Besluit toekenning vaste beloning voorzitter Commissie innovatie openbaar bestuur

Geldend van 01-07-2002 t/m heden

Besluit van 17 april 2002, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Commissie innovatie openbaar bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2002, MPA 2002/U 63309 Directoraat Generaal Management en Personeelsbeleid, Directie Arbeidszaken Overheid.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 mei 2002 ontvangt de voorzitter van de Commissie innovatie openbaar bestuur een vaste beloning van € 1154,62 per maand.

Artikel 2

De voorzitter van de Commissie innovatie openbaar bestuur zal onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

  • a. voorbereiden van de vergaderingen van de Commissie en van het dagelijks bestuur, in overleg met het secretariaat van de commissie;

  • b. voorzitten van de commissievergaderingen;

  • c. voorzitten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur;

  • d. extern vertegenwoordigen van de Commissie;

  • e. bekendheid geven aan de activiteiten van de commissie bijvoorbeeld op conferenties, via interviews en met presentaties;

  • f. bezoeken afleggen aan organisaties binnen het openbaar bestuur die experimenten uitvoeren;

  • g. beheersmatige onderwerpen van het secretariaat van de Commissie mede beoordelen en goedkeuren;

  • h. opdrachtgever zijn van de secretaris van de Commissie.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 april 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven drieëntwintigste mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina