Openstelling Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-04-2002 t/m 23-01-2004

Openstelling Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2 en 4, eerste en tweede lid van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De aanvraag wordt ingediend op een door LASER daartoe ter beschikking gesteld formulier.

  • 2 Het aanvraagformulier wordt ingediend bij LASER, regiokantoor Diemen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina