Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang

[Regeling vervallen per 27-04-2006.]
Geldend van 20-04-2002 t/m 26-04-2006

Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang

1. Uitbreiding werkingssfeer regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang

[Vervallen per 27-04-2006]

De regeling kinderopvang voor onderwijspersoneel (kenmerk AB/A&A-2000/4616 van 16 mei 2000, Gele Katern 2000, nr. 15) en de regeling buitenschoolse opvang (kenmerk AB/A&A-2000/26167 van 1 september 2000, Gele Katern 2000, nr. 18a), zoals gewijzigd bij regeling van 25 oktober 2001 (kenmerk AB/A&A/2001-41778, Gele Katern 2001, nr. 25), zijn tevens van toepassing op het personeel van agrarische onderwijsinstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra zoals bedoeld in artikel 1.3.3 respectievelijk 1.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2. Inwerkingtreding regeling

[Vervallen per 27-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte in Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. J.A.P. Veringa

directeur arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit

Terug naar begin van de pagina