Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) en bekendmaking van [...] ( VF) en Participatiefonds (PF) schooljaar 2001- 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 13-04-2002 t/m 30-12-2004

Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) en bekendmaking van de opslagpercentages Vervangingsfonds ( VF) en Participatiefonds (PF) schooljaar 2001- 2003

Paragraaf I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toepassing in deze regeling wordt verstaan onder:

schoolsoortgroep 1:
schoolsoortgroep 2:

scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

schoolsoortgroep 3:

scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

schoolsoortgroep 4:

scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Paragraaf II. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 66.418,87

  schoolsoortgroep 2:

  € 79.271,46

  schoolsoortgroep 3:

  € 78.425,32

  schoolsoortgroep 4:

  € 76.179,67

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule: cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 1.016,83

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.439,78

  schoolsoortgroep 3:

  € 1.236,11

  schoolsoortgroep 4:

  € 1.076,60

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 10.179,94

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.649,88

  schoolsoortgroep 3:

  € 7.428,16

  schoolsoortgroep 4:

  € 9.528,20

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 34.823,03, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn voor de vaststelling van de bekostiging de volgende leden van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  schoolsoortgroep 1:

  € 54.432,04

  schoolsoortgroep 2:

  € 63.359,17

  schoolsoortgroep 3:

  € 60.173,11

  schoolsoortgroep 4:

  € 56.349,49

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 juli 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 juli 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 67.550,81

  schoolsoortgroep 2:

  € 80.622,45

  schoolsoortgroep 3:

  € 79.761,88

  schoolsoortgroep 4:

  € 77.477,96

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule: cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 1.034,12

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.464,27

  schoolsoortgroep 3:

  € 1.257,14

  schoolsoortgroep 4:

  € 1.094,90

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 10.353,06

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.677,94

  schoolsoortgroep 3:

  € 7.554,49

  schoolsoortgroep 4:

  € 9.690,24

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.416,51, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 juli 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn voor de vaststelling van de bekostiging de volgende leden van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  schoolsoortgroep 1:

  € 55.357,73

  schoolsoortgroep 2:

  € 64.436,68

  schoolsoortgroep 3:

  € 61.196,44

  schoolsoortgroep 4:

  € 57.307,79

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf IV. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 67.608,28

  schoolsoortgroep 2:

  € 80.691,03

  schoolsoortgroep 3:

  € 79.829,73

  schoolsoortgroep 4:

  € 77.543,87

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule: cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 1.041,32

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.473,99

  schoolsoortgroep 3:

  € 1.268,31

  schoolsoortgroep 4:

  € 1.103,19

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet. Deze bedraagt voor:

  schoolsoortgroep 1:

  € 10.425,19

  schoolsoortgroep 2:

  € 1.689,08

  schoolsoortgroep 3:

  € 7.621,67

  schoolsoortgroep 4:

  € 9.763,53

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.446,63, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn voor de vaststelling van de bekostiging de volgende leden van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 6, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  schoolsoortgroep 1:

  € 55.712,35

  schoolsoortgroep 2:

  € 64.849,45

  schoolsoortgroep 3:

  € 61.588,45

  schoolsoortgroep 4:

  € 57.674,90

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 6, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf V. Maatregelen schooljaar 2002-2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 8. Percentage vergoeding kosten voor vervanging perso neel voor het schooljaar 2002-2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2002-2003 is het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 2,12%.

Artikel 9. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitke ringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2002-2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2002-2003 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 3,56%.

Paragraaf VI. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt wat betreft de artikelen 2 en 3 terug tot en met 1 januari 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina