Subsidieplafond 2002 Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-03-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Regeling natuurbraaksubsidie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina