Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-10-2017.
Geldend van 27-10-2017 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 27-10-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
    Artikel: 28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-10-2017)

Opmerking

Bij Stcrt. 2004/213 is de citeertitel gewijzigd per 30 december 2004.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Wijziging 27-06-2005 Stcrt. 2005, 123 SV/A&L05/47525 27-06-2005 Stcrt. 2005, 123 Alg. 1
01-04-2002 Nieuwe-regeling 25-03-2002 Stcrt. 2002, 60 SV/A&L/2002/23286 25-03-2002 Stcrt. 2002, 60 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet op verbetering poortwachter in werking treedt.2)
Naar boven