Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Rpetz
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk SV/A&L/2002/23286
Identificatienummer BWBR0013540
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen Werk- en loopbaan

Opmerking

Bij Stcrt. 2004/213 is de citeertitel gewijzigd per 30 december 2004.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 2. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 3. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 2. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 3
 3. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel: 1
 4. Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten
  Bijlagen: 1, 2
 5. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2007

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-07-2025 Wijziging 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931 2020-0000231089 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931
Wijziging 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931 2020-0000231089 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13931
t/m 01-07-2017 1) Wijziging 18-10-2017 Stcrt. 2017, 60678 2017-0000165489 18-10-2017 Stcrt. 2017, 60678
Wijziging 06-12-2006 Stcrt. 2006, 252 ARBO/A&V/2006/99971 06-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Wijziging 16-12-2005 Stcrt. 2005, 249 SV/AL/05/102177 16-12-2005 Stcrt. 2005, 249
Wijziging 27-06-2005 Stcrt. 2005, 123 SV/A&L05/47525 27-06-2005 Stcrt. 2005, 123
Wijziging 26-10-2004 Stcrt. 2004, 213 SV/A&L/2004/72211 26-10-2004 Stcrt. 2004, 213
Nieuwe-regeling 25-03-2002 Stcrt. 2002, 60 SV/A&L/2002/23286 25-03-2002 Stcrt. 2002, 60

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 21)
Naar boven