Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 2002/2003

[Regeling vervallen per 26-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 30-06-2003

Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 2002/2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 41, eerste lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-03-2004]

De huursubsidie-uitgavennorm voor het subsidiejaar 2002/2003 bedraagt 100,9 procent.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina