Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

[Regeling vervallen per 19-10-2017.]
Geldend van 24-03-2002 t/m 18-10-2017

Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-10-2017]

Het model van het formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 19-10-2017]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2000, nr. SV/VP/00/44348, houdende vaststelling van een modelformulier als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stcrt. 2000, nr.136) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 19-10-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina