Vaststellingsregeling 2002 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 24-03-2002 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling 2002 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 2002 als volgt vastgesteld:

a.

voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 1.888; b.

voor andere dan de onder a. genoemde vennootschappen:

€ 3.587.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina