Wijziging Uitvoeringsregeling BTS-2001 en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-II

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 25-10-2002 t/m 31-12-2003

Wijziging Uitvoeringsregeling BTS-2001 en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-II

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 30 maart 2002 tot en met 8 juli 2002.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel II genoemde periode, worden vastgesteld op:

  • a. € 3.500.000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. € 1.400.000 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. € 500.000 voor maritieme samenwerkingsprojecten;

  • d. € 5.100.000 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • e. € 17.500.000 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina