Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie

Geldend van 01-06-2002 t/m heden

Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie energiebesparing door innovatie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie energiebesparing door innovatie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Uitvoeringsregeling BSE-2002 programma energiebesparing door innovatie ontvangen alle leden van de Adviescommissie energiebesparing door innovatie jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 1 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

N. van Hulst

,

directeur-generaal van Marktordening en Energie

.
Terug naar begin van de pagina