Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

Geldend van 12-12-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina