Centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2002 tot en met 2007/2008

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 13-04-2002 t/m 31-07-2007

Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2002 tot en met 2008

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

artikel 3 juncto bijlage 3 en

artikel 4 juncto bijlage 4

van de Regeling examenprogramma’s profielen vwo/havo maatschappelijke vakken;

Besluit

Artikel 1. Centraal examen aardrijkskunde havo in de examenja ren 2002 tot en met 2007

[Vervallen per 01-08-2007]

De twee domeinen voor het centraal examen zijn:

 • a. in het examenjaar 2002:

  • 1. Migratie en vervoer

  • 2. Politiek en ruimte

 • b. in het examenjaar 2003:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Natuur en milieu

 • c. in het examenjaar 2004:

  • 1. Natuur en milieu

  • 2. Migratie en vervoer

 • d.

  in het examenjaar 2005:

  • 1. Natuur en milieu

  • 2. Migratie en vervoer

 • e. in het examenjaar 2006:

  • 1. Natuur en milieu

  • 2. Politiek en ruimte

 • f.

  in het examenjaar 2007:

  • 1. Natuur en milieu

  • 2. Politiek en ruimte

Artikel 2. Centraal examen aardrijkskunde vwo in de examenja ren 2002 tot en met 2008.

[Vervallen per 01-08-2007]

De drie domeinen voor het centraal examen zijn:

 • a. in het examenjaar 2002:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Migratie en mobiliteit

  • 3. Mens en milieu

 • b. in het examenjaar 2003:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Migratie en mobiliteit

  • 3. Mens en milieu

 • c. in het examenjaar 2004:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

  • 3. Mens en milieu

 • d. in het examenjaar 2005:

  • 1. Vervoer en ruimtelijke inrichting

  • 2. Migratie en mobiliteit

  • 3. Actieve aarde

 • e. in het examenjaar 2006:

  • 1. Vervoer en ruimtelijke inrichting

  • 2. Migratie en mobiliteit

  • 3. Actieve aarde

 • f. in het examenjaar 2007:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

  • 3. Actieve aarde

 • g. in het examenjaar 2008:

  • 1. Politiek en ruimte

  • 2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

  • 3. Actieve aarde

Artikel 3. Intrekking eerdere regeling

[Vervallen per 01-08-2007]

De regeling van 26 juni 1999, kenmerk VO/BOB-1999/27023 ”Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2001 tot en met 2005” ( Uitleg Gele katern 18a van 7 juli 1999) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als:

”Centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2002 tot en met 2007/2008”.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina