Subsidieplafond Intensivering Bilaterale Betrekkingen West-Europa

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 20-03-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieplafond Intensivering Bilaterale Betrekkingen West-Europa

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het beleidsvoornemen t.a.v. Intensivering Bilaterale Betrekkingen - West-Europa, gepubliceerd op 12 augustus 1999, Staatscourant 153 blijft onverminderd van kracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
de

plaatsvervangend directeur-generaal voor Europese samenwerking

/ de

directeur West- en Midden-Europa

,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina