Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2016 t/m 31-12-2016

Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 38, tweede lid, Flora- en faunawet;

Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, Jachtregeling;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De door de korpschef aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling en is gedrukt op een donkerblauwe achtergrond (kleuraanduiding Pantone blue 072).

  • 2 De door de korpschef aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling en is gedrukt op een turquoise achtergrond (kleuraanduiding Pantone 333).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 5 Het aanvraagformulier voor een duplicaat van een valkeniersakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel b, Flora- en faunawet en voor een duplicaat van een kooikersakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel c, Flora- en faunawet wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in bijlage 11 bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten.

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 36345.png
Bijlage 36346.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 253859.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 1, derde lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 253860.png

Bijlage 4. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 256636.png

Bijlage 5. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 256637.png

Bijlage 6. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht, valkeniers- en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 256638.png

Bijlage 7. als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten.

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 36352.png
Bijlage 36353.png

Bijlage 8. als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten.

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 248263.png
Bijlage 248264.png
Bijlage 248265.png

Bijlage 10. als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten.

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 248266.png
Bijlage 248267.png

Bijlage 11. als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers-, en kooikersakten

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 249783.png
Bijlage 249784.png
Terug naar begin van de pagina