Vaststelling actieplan SSZ 2002

Geldend van 03-03-2002 t/m heden

Vaststelling actieplan SSZ 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 2002, 23);

Besluit:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag en bij de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu, Catharijnesingel 59 te Utrecht.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina