Vaststelling rekenfactor buitengewone pensioenen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 07-03-2002 t/m 27-08-2004

Vaststelling rekenfactor buitengewone pensioenen

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina