Besluit houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

Geldend van 07-03-2002 t/m heden

Besluit van 28 februari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2002, nr. BW02/58674, Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;

Gelet op artikel XII van de Wet dualisering gemeentebestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1 Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet dualisering gemeentebestuur, met uitzondering van artikel I, onderdelen DDa, II, ZZ, PPP en GGGG, en artikel XI, in werking met ingang van 7 maart 2002.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt de Wet dualisering gemeentebestuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel PPP, in werking met ingang van 1 januari 2003 ten aanzien van de gemeenten Axel, Bemmel, Bergen, Dalfsen, Denekamp, Echt, Hardenberg, Heerjansdam, Hof van Twente, Hontenisse, Hulst, Kesteren, Olst-Wijhe, Oostburg, Oss, Overbetuwe, Raalte, Ravenstein, Rijssen, Sas van Gent, Sittard-Geleen, Sluis-Aardenburg, Steenwijk, Susteren, Terneuzen, Venlo, Zwartewaterland en Zwijndrecht.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de vijfde maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina