Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 20-06-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 7, derde lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen kunnen worden ingediend met ingang van 1 maart 2002 tot en met 13 april 2002.

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 1.225.133,10.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het tijdvak van vijf jaren, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen, gaat in op 14 april 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 26 februari 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina