Reikwijdte Mededeling 26

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 25-02-2002 t/m 31-12-2009

Reikwijdte Mededeling 26

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 01-01-2010]

Kan een stichting die zich uitsluitend richt op de bouw en het onderhoud van voor studenten-huisvesting benodigde onroerende zaken worden aangemerkt als een ‘dergelijke instelling’ in de zin van Mededeling 26?

Antwoord

[Vervallen per 01-01-2010]

In Mededeling 26 (Besluit van 30 november 1994, nr. VB94/3619) is goedgekeurd dat woningcorporaties, gemeentelijke woningbouwbedrijven, pensioenfondsen en dergelijke instellingen onder bepaalde voorwaarden mogen afzien van de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet). Onder ‘dergelijke instellingen’ worden verstaan lichamen die zonder winstoogmerk en met het oog op een sociale doelstelling woningen verhuren (zie § 2 van Mededeling 26).

De stichting kan niet worden beschouwd als een ‘dergelijke instelling’ als bedoeld in Mededeling 26, omdat de stichting zich niet bezighoudt met de verhuur van woningen. De stichting kan niet afzien van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet voorziene integratieheffing.

Terug naar begin van de pagina