Wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds als bedoeld in die regeling

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-03-2002 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds als bedoeld in die regeling

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als perioden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls, waarin aanvragen om subsidie op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, worden vastgesteld:

  • a. de periode van 1 maart 2002 tot en met 25 april 2002;

  • b. de periode van 1 juli 2002 tot en met 26 september 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de perioden, genoemd in artikel 1, bedragen:

  • 2 De subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 11, tweede lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina