Reikwijdte Mededeling 56 (Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding)

[Regeling vervallen per 02-09-2006 met terugwerkende kracht tot 23-08-2006.]
Geldend van 25-02-2002 t/m 23-08-2006

Reikwijdte Mededeling 56 (Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding)

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 02-09-2006]

Kunnen ondernemers, niet zijnde onderwijsinstellingen, die huiswerk- en/of studiebegeleiding verstrekken, afzien van de in Mededeling 56 (Besluit van 5 augustus 1998, nr. VB98/125) opgenomen vrijstelling en op verzoek voor al hun prestaties terzake in de BTW-heffing worden betrokken?

Antwoord

[Vervallen per 02-09-2006]

Voor de BTW-heffing dient onderscheid te worden gemaakt tussen vakinhoudelijke begeleiding en niet-⁠vakinhoudelijke begeleiding. De door de onderhavige ondernemers verzorgde vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De niet-vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding is op grond van Mededeling 56 (punt 3) bij wijze van goedkeuring vrijgesteld.

Voor de vakinhoudelijke begeleiding kan door de betrokken ondernemers niet van de vrijstelling worden afgezien, omdat deze begeleiding verplicht is vrijgesteld. Vanwege het facultatieve karakter van de vrijstelling voor niet-vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding kunnen de ondernemers voor deze vorm van begeleiding opteren voor BTW-heffing. Dit is alleen anders als de niet-vakinhoudelijke begeleiding vanwege haar (relatief) geringe omvang wordt geabsorbeerd door de vakinhoudelijke begeleiding en alsdan deelt in de verplichte vrijstelling voor laatstbedoelde begeleiding.

Terug naar begin van de pagina