Vergoedingenregeling Rfv 2002

Geldend van 02-03-2002 t/m heden

Vergoedingenregeling Rfv 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen tevens voorzitter is van de Raad voor het openbaar bestuur. In deze situatie wordt deze vergoeding toegekend aan de ondervoorzitter.

Artikel 2

De overige leden van de Raad voor de financiële verhoudingen ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.

Artikel 3

De regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 19 december 1996, nummer SCSP/N831, tot vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter, de ondervoorzitter en de overige leden van de Raad voor de financiële verhoudingen, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina