Besluit glastuinbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBgtb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0013430
RechtsgebiedAgrarisch recht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bijlage
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.11, 3.17
 3. Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2012
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van het Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2012
 4. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 40
 5. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 6. Invoeringsbesluit Waterwet
  Artikel: XXX
 7. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
  Artikel: 2
 8. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 9. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina