Vaststelling BSE-formulieren

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 23-11-2003 t/m 31-12-2009

Vaststelling BSE-formulieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 6, tweede lid, 14, tweede lid en 17 van het Besluit subsidies energieprogramma's,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1, 2 en 3 die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.1

's-Gravenhage, 14 februari 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: ligt ter inzage bij Novem te Utrecht en bij Senter te Zwolle.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: ligt ter inzage bij Novem te Utrecht en bij Senter te Zwolle.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: ligt ter inzage bij Novem te Utrecht en bij Senter te Zwolle.]

  1. De terinzagelegging geschiedt bij Novem (de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.), Catharijnesingel 59 te Utrecht, en bij Senter, Dokter van Deenweg 108 te Zwolle.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina