Toepassing Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 21-02-2002 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

 • 1. Bemmel,

 • 2. Bergambacht,

 • 3. Boarnsterhim,

 • 4. Castricum,

 • 5. Echt,

 • 6. Etten-Leur,

 • 7. Gulpen-Wittem,

 • 8. Hattem,

 • 9. Laren,

 • 10. Lopik,

 • 11. Nederweert,

 • 12. Overbetuwe,

 • 13. Terschelling,

 • 14. Weststellingwerf,

 • 15. Zaltbommel,

 • 16. Zundert.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt het besluit van 12 december 2001, nr. CW2001/U99205 (Stcrt. 2001, 247).]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina