Vaststelling onderzoekprogramma en subsidieplafonds Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 10-02-2002 t/m 15-11-2005

Vaststelling onderzoekprogramma en subsidieplafonds Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 5 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2005]

Als onderzoekprogramma wordt aangewezen het door de stuurgroep vastgestelde meerjarenprogramma elektromagnetische vermogenstechniek.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2005]

De subsidieplafonds voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's worden vastgesteld op:

  • a. € 4.040.000 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogenstechniek, ontvangen in de periode 15 februari 2002 tot en met 15 maart 2002;

  • b. € 2.730.000 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma precisietechnologie, ontvangen in de periode 1 maart 2002 tot en met 28 maart 2002;

  • c. € 1.400.000 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma beeldverwerking, ontvangen in de periode 15 maart 2002 tot en met 12 april 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina