Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

[Regeling vervallen per 01-05-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
Afkortingen Wiv
Wiv 2002
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013409
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002
 2. Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002
 3. Besluit aanwijzing onderwerpen ex artikel 6, tweede lid, onder d, en 7, tweede lid, onder e, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
 4. Besluit benoeming, schorsing en ontslag personeel commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 5. Besluit ex artikel 28 WIV 2002
 6. Klachtregeling AIVD
 7. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
 8. Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 9. Regeling aanwijzing risicolanden
 10. Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013
  Artikel: 20
 2. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 3. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
  Artikelen: 2, 7
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 5. Circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2015
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 6. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.22
 7. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 4
 8. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 1, 3, 10
 9. Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 1
 10. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 11. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 12. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 13.2, 13.5, 13.6
  Hoofdstuk: 13
 13. Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten
  Artikelen: 1, 4, 9
 14. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 15. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 107
 16. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 2
 17. Wet bescherming persoonsgegevens BES
  Artikel: 2
 18. Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
  Artikel: 9
 19. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
 20. Wet politiegegevens
  Artikel: 17
 21. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 139a, 139c
 22. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikelen: 145a, 145c
 23. Wijzigingswet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (invoering nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging)
Terug naar begin van de pagina