Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

[Regeling vervallen per 01-05-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.3

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
    Artikel 45

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
    Artikelen 4, 91
Terug naar begin van de pagina