Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

[Regeling vervallen per 01-05-2018.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
Afkortingen Wiv
Wiv 2002
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013409
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002
 2. Besluit aanwijzing onderwerpen ex artikel 6, tweede lid, onder d, en 7, tweede lid, onder e, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
 3. Besluit benoeming, schorsing en ontslag personeel commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 4. Besluit ex artikel 28 WIV 2002
 5. Klachtregeling AIVD
 6. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
 7. Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 8. Regeling aanwijzing risicolanden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing beveiliging van personen, objecten en diensten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 206
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 4. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
  Artikelen: 2, 7
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie
 5. Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 7. Circulaire Bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 8. Mandaatbesluit beschikkingen ex artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4
 9. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 1, 3, 10
 10. Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 1
 11. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 12. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.10, 13.2, 13.5, 13.6
  Hoofdstuk: 13
 13. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 2
 14. Wet bescherming persoonsgegevens BES
  Artikel: 2
 15. Wet politiegegevens
  Artikel: 17
 16. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 139a, 139c
 17. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikelen: 145a, 145c
 18. Wijzigingswet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (invoering nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging)
Terug naar begin van de pagina