BTW-tarieftoepassing ten aanzien van likblokken

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 30-01-2002 t/m 26-09-2007

BTW-tarieftoepassing ten aanzien van likblokken

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 11-10-2007]

Aan welk BTW-tarief is de levering van likblokken onderworpen? Een likblok is een mineraalmengsel, dat wordt gebruikt als aanvulling op diervoeding. Het mineraalmengsel wordt veelal in de vorm van een blok naast de drinkwatervoorziening geplaatst, zodat de dieren daaraan kunnen likken. De likblokken bevatten mineralen die zijn vermeld in onderdeel 11 van bijlage 3 bij het Voorschrift Tabel I (hierna: het voorschrift), zoals dit is gewijzigd per 1 april 1999.

Antwoord

[Vervallen per 11-10-2007]

In het voorschrift wordt in paragraaf 3 van de toelichting op post a 44 (stro en veevoeders) van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 aangegeven dat onder veevoeders wordt verstaan: de voor vee bestemde voedermiddelen en mengvoeders zoals die zijn gedefinieerd in de Verordening PDV Diervoeders 1998, die met ingang van 1 juli 1998 in werking is getreden. In paragraaf 3 wordt eveneens aangegeven dat met de richtlijnen inzake de toepassing van post a 44 vanaf 1 juli 1998 rekening kan worden gehouden, voor zover de heffing van omzetbelasting nog niet onherroepelijk is komen vast te staan (de overgangsregeling). In paragraaf 4 wordt ingegaan op voedermiddelen en in paragraaf 5 op mengvoeders.

Het Productschap Diervoeder heeft vastgesteld dat de onderhavige likblokken onder het begrip mengvoeders vallen als bedoeld in de Verordening PDV Diervoeders 1998. Zij voldoen aldus aan de omschrijving van mineraalmengsel in paragraaf 5 van het voorschrift. De likblokken zijn derhalve aan te merken als een mengvoeder en vanaf 1 juli 1998 onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief.

Terug naar begin van de pagina