Vaststelling bedragen als bedoeld in artikel 147k Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

[Regeling vervallen per 25-03-2004.]
Geldend van 14-02-2003 t/m 24-03-2004

Vaststelling bedragen als bedoeld in artikel 147k Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 147k, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-03-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 25-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina