Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa

Geldend van 01-04-2002 t/m heden

Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

De leden van het Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 125,-.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van programmavoorstellen op grond van het Programma Samenwerking Oost-Europa ontvangen alle leden van het Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingtijd van 8 uur per vergadering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

D.J. Bruinsma

,

directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen

.
Terug naar begin van de pagina