Instellingsbesluit directoraat-generaal Water

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 01-06-2006 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit directoraat-generaal Water

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2010]

 • 1 Ingesteld wordt het directoraat-generaal Water.

 • 2 Het directoraat-generaal Water staat onder leiding van de directeur-generaal Water.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

Het directoraat-generaal Water bestaat uit:

 • a. de programma-eenheid Water en veiligheid;

 • b. de programma-eenheid Water en kwaliteit;

 • c. de programma-eenheid Bestuur, organisatie en instrumentatie;

 • d. de programma-eenheid Water en gebruiksfuncties;

 • e. de programma-eenheid Water en ruimtelijke ontwikkelingen;

 • f. de programma-eenheid Regie stroomgebieden;

 • g. de programmadirectie Corporate veiligheid en security;

 • h. de stafafdeling Control en financiën en

 • i. het Bureau directeur-generaal.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Het directoraat-generaal Water is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten:

 • a. de zorg voor de duurzame bescherming tegen hoogwater vanuit zowel de rivieren als de zee;

 • b. de zorg voor ecologisch gezonde stroomgebieden en het maritieme watersysteem gericht op duurzaam gebruik;

 • c. de zorg voor een maatschappelijk geaccepteerd kwantiteitsbeheer van het water;

 • d. de inrichting van het watersysteem voor de diverse daaraan verbonden en te onderscheiden gebruiksfuncties;

 • e. het hebben, behouden en vergroten van beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende kennis op het gebied van water en het beschikbaar stellen van deze kennis aan derden;

 • f. de zorg voor een duurzame voorziening van bouwgrondstoffen.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit directoraat-generaal Water Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 28 januari 2002

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina