Vergoedingenregeling Algemene Energieraad

Geldend van 22-02-2002 t/m heden

Vergoedingenregeling Algemene Energieraad

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Algemene Energieraad ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,15.

Artikel 2

De andere leden van de Algemene Energieraad ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 februari 1997, nr. E/EB/97006023, houdende regeling van de vergoeding van de leden van de Algemene Energieraad, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma

Terug naar begin van de pagina