Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de directeur Wetgeving of, bij diens verhindering, de plaatsvervangend directeur Wetgeving, wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister van Justitie blijk te geven van overeenstemming in de zin van artikel 10, eerste, tweede en derde lid van de Tijdelijke referendumwet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De directeur Wetgeving kan ondermandaat en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina