Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart

[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-10-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-02-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
03-05-2014 Intrekking-regeling 22-04-2014 Stcrt. 2014, 11484 IENM/BSK-2014/91236 25-04-2014 Stb. 2014, 161 Inwtr. 1
01-02-2002 Nieuwe-regeling 24-01-2002 Stcrt. 2002, 19 HDJZ/SCH/2002-126 24-01-2002 Stcrt. 2002, 19

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wijzigingswet Wet zeevarenden, enz. (implementatie wijziging bijlage bij STCW-Verdrag en STCW-Code) (Stb. 2013, 381) in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina