Subsidieplafond Oret/Miliev-programma

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-01-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieplafond Oret/Miliev-programma

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 1.1.6, 1.1.10, onder c, 1.1.12 en 2.7.4, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 voor het Oret/Miliev-programma een subsidieplafond van € 104.369.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze, de

directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina