Vuurwerkbesluit

Geldend van 17-10-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingVWB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0013360
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit memorandum 60
 2. Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk
 3. Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 4. Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit
 5. Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit
 6. Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: XIIa, XIIb
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 4. Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven
  Artikelen: 1, 3, 4
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 1
 6. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 3
 7. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 8. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 9. Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 10. Circulaire overgangsregeling artikel 5.3.5, vijfde lid, Vuurwerkbesluit
  Tekst: tekst
 11. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 12. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 13. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 4.12, 4.16
 14. Regeling overige pyrotechnische artikelen
  Artikel: 33
 15. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015
  Artikel: 1
 16. Registratiebesluit externe veiligheid
  Artikel: 4
 17. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 18. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen 2016
  Bijlage: bijlage
 19. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 20. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina