Aanpassing kostenvergoedingen Eerste- en Tweede-Kamerleden

Geldend van 01-04-2002 t/m heden

Aanpassing kostenvergoedingen Eerste- en Tweede-Kamerleden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Aanpassing beroepskosten leden Eerste Kamer

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoeding leden Eerste Kamer bedraagt de vergoeding van de beroepskosten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 1.992,13 op jaarbasis.

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoeding leden Eerste Kamer bedraagt de vergoeding van de beroepskosten, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 4.150,27 op jaarbasis.

Aanpassing beroepskosten leden Tweede Kamer

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding van de beroepskosten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 2.091,90 op jaarbasis.

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding van de beroepskosten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 4.358,13 op jaarbasis.

Aanpassingen verblijfkosten leden Eerste Kamer

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 18, tweede en derde lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2002 als volgt:

Reisafstand

Ingevolge art. 18 lid 2

Ingevolge art. 18 lid 3

0 km

€ 234,-

€ 488,-

10 km

€ 2.339,-

€ 4.873,-

75 km

€ 4.679,-

€ 9.748,-

150 km

€ 7.604,-

€ 15. 842,-

Aanpassingen verblijfkosten leden Tweede Kamer

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2002 als volgt:

Reisafstand

Ingevolge art. 8 lid 2

Ingevolge art. 8 lid 3

0 km

€ 4.880,-

€ 10.167,-

10 km

€ 8.065,-

€ 16.802,-

75 km

€ 11.125,-

€ 23.177,-

150 km

€ 14.865,-

€ 30.969,-

Vergoeding voor reiskosten leden Eerste Kamer

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer bedraagt de vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 3.640,- op jaarbasis.

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer bedraagt de vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 7.583,33 op jaarbasis.

Vergoeding voor reiskosten leden Tweede Kamer

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 4.900,- op jaarbasis.

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 7, derde lid, van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 10.208,33 op jaarbasis.

Vergoeding leden Eerste Kamer

Per 1 oktober 2001 bedraagt de vergoeding, genoemd in artikel 4 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer € 1.696,23 per maand. Per 1 juli 2002 bedraagt de vergoeding € 1.704,71 per maand.

Vergoeding voor secundaire voorzieningen leden Eerste Kamer

Gelet op artikel 10 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer bedraagt de vergoeding voor secundaire voorzieningen, bedoeld in artikel 10 eerste lid van genoemde wet, voor het jaar 2002 € 1.571,30 op jaarbasis.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina