Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens

Geldend van 15-11-2001 t/m heden

Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens

De Minister van Justitie,

Gelet op het besluit van 15 augustus 2001 (Staatsblad 2001/382),houdende de vaststelling van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens; Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de Raad van Advies van het College bescherming persoonsgegevens een vacatiegeld toe te kennen van € 186,05 per vergadering.

Artikel 2

Aan de leden van de Raad van het Advies van het College bescherming persoonsgegevens een vacatiegeld toe te kennen van € 124,79 per vergadering.

Artikel 3

Dat de voorzitter en leden van de Raad van Advies van het College bescherming persoonsgegevens ten behoeve van het bezoeken van de vergaderingen van de Raad van Advies van het College bescherming persoonsgegevens aanspraak kunnen maken op een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 4

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst, doch is in werking getreden met ingang van 15 november 2001.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens.

Den Haag, 22 januari 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur Strategie Rechtspleging

,

J.A.A.A. Samson

Terug naar begin van de pagina