Vergoeding leden adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

[Regeling vervallen per 21-11-2007.]
Geldend van 25-01-2002 t/m 20-11-2007

Vergoeding leden adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg,

Overwegende dat het wenselijk is de vergoeding van de leden van de adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog vast te stellen;

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2007]

De voorzitter van de commissie ontvangt per vergadering een vergoeding van € 250,-.

De overige leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van € 190,-.

Twee of meer vergaderingen op één dag gelden als één vergadering.

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina