Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2000/2001

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 19-01-2002 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2000/2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2000/2001.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2000/2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2000/2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Bijlage Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2000/2001

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 2000/2001

[Vervallen per 01-02-2005]

Maand:

 

september 2000:

1,113

oktober 2000:

1,113

november 2000:

1,113

december 2000:

1,113

januari 2001:

1,113

februari 2001:

1,113

maart 2001:

1,113

april 2001:

1,113

mei 2001:

1,113

juni 2001:

1,113

juli 2001:

1,113

augustus 2001:

1,113

Prijsindexcijfer 2000/2001

[Vervallen per 01-02-2005]

Maand:

 

september 2000:

207,9

oktober 2000:

208,5

november 2000:

208,5

december 2000:

207,6

januari 2001:

210,0

februari 2001:

211,4

maart 2001:

213,6

april 2001:

214,9

mei 2001:

215,5

juni 2001:

214,6

juli 2001:

214,9

augustus 2001:

215,7

Terug naar begin van de pagina