Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz.

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 23-01-2002 t/m 31-07-2006

Besluit van 11 januari 2002, houdende vaststelling van de jaartallen en het tijdstip, bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, 171, tweede en derde lid, van de Wet op de expertisecentra en 286, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 7 januari 2002, nr. W72/2001/49768 (6101), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, 171, tweede en derde lid, van de Wet op de expertisecentra en 286, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 januari 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven tweeëntwintigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina